Η WebSOFT ορίζεται από την Cisco ως Select Certified Partner

H WebSOFT Α.Ε. Πληροφορικής, ανακοίνωσε την εντατικοποίηση της συνεργασίας της με την Cisco Systems Inc. 

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2014 φέρει την διάκριση Cisco Select Certified Partner, παρέχοντας στους πελάτες της λύσεις που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα τους αλλά και για την τεχνολογία που ενσωματώνουν.

Σύμφωνα με τη Cisco, το Cisco Channel Partner Program περιλαμβάνει διαβαθμίσεις πιστοποίησης, που αντιπροσωπεύουν το βαθμό τεχνογνωσίας σε σχέση με σημαντικές τεχνολογίες, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα του συνεργάτη στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. 

Το πρόγραμμα πιστοποίησης έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθά τους συνεργάτες στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών τους για προηγμένες τεχνολογίες και υπηρεσίες της Ciscο ως πάροχοι ολοκληρωμένων δικτυακών λύσεων. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα της Cisco αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών, καθώς αναγνωρίζει την υψηλή τεχνογνωσία των συνεργατών σε συγκεκριμένες τεχνολογίες μέσω εξειδικεύσεων (specialization) ενώ προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα το Cisco Select Certification αναγνωρίζει την επίτευξη της εξειδίκευσης των συνεργατών. 

Ανάμεσα στα προϊόντα και λύσεις της Cisco που παρέχει η WebSOFT είναι και οι ενοποιημένες επικοινωνίες (unified communications). Οι Cisco Unified Communications αυξάνουν την επιχειρησιακή παραγωγικότητα και διευκολύνουν την ευελιξία μιας επιχείρησης με τη δημιουργία ενός ενοποιημένου χώρου εργασίας που καλύπτει κάθε συνδυασμό εφαρμογών, συσκευών, δικτύων και λειτουργικών συστημάτων. Οι ενοποιημένες επικοινωνίες επιτρέπουν την ενσωμάτωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες φθάνουν σε όλους τους παραλήπτες την κατάλληλη χρονική στιγμή και με την επιθυμητή μορφή. 

Επιπλέον, οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι, αλλά και οι πελάτες έχουν πλέον πρόσβαση και συμμετοχή στο ενοποιημένο σύστημα επικοινωνίας της επιχείρησης με ένα συνδυασμό φωνής, βίντεο, στοιχείων, καθώς και εφαρμογών mobile. 

Το Cisco Unified Communications System δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς και να βελτιώνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα μέσω της ταχύτητας και της καινοτομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η WebSOFT χρησιμοποιεί εξ΄ ολοκλήρου το Cisco Call Manager από το έτος 2005.

Add Comment