Τα ζαχαροπλαστεία Δέσποινα επιλέγουν την WebSOFT

Το όνομα «Despina» έχει ταυτιστεί με την νεότερη ιστορία της ζαχαροπλαστικής τέχνης στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο.  Το πασίγνωστο μιλφέιγ που σχεδόν «επέβαλε» τόσο στα βόρεια προάστια η Δέσποινα και γρήγορα σαν ψίθυρος διαδόθηκε και αγαπήθηκε σε όλη την πόλη.

Η «Despina» απευθύνθηκε στην WebSOFT, για την εγκατάσταση της λύσης, βασιζόμενη στην ευρεία εμπειρία και τις άριστες γνώσεις των στελεχών της στην κάθετη αγορά των καταστημάτων λιανικής. Το front office λογισμικό το οποίο και επιλέχθηκε ως καταλληλότερο για την κάλυψη των αναγκών είναι το πανελλαδικά αναγνωρισμένο WebSOFT Advanced Retail Manager  Effective. Το νέο frontoffice από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ήταν ικανό να διαχειριστεί το αυξανόμενο όγκο πελατών της κορυφαίας αλυσίδας «Despina», καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση που αφορούσαν το απαιτητικό πελατολόγιο της

Επιχειρηματική ανάγκη:
Η εταιρεία επιθυμούσε να αποκτήσει ένα σύστημα frontoffice το οποίο θα πρόσφερε ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με το σύνολο των καθημερινών λειτουργιών των καταστημάτων λιανικής πώλησης, την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες και την οικονομική διαχείριση των ταμείων. Ο απώτερος στόχος, ήταν να λαμβάνονται αποτελεσματικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις και να προσφέρονται βελτιωμένες υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή.

Λύση:
Το WebSOFT Advanced Retail Manager αντιμέτωπο με τις απαιτητικές προκλήσεις της διοίκησης και των στελεχών της κορυφαίας εταιρείας απέδειξε από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του ότι είχε τα εχέγγυα για να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις καθημερινές λειτουργίες που απαιτεί ένα ζαχαροπλαστείο ακόμη και του μεγέθους του ονόματος «Despina».  

Πριν την εγκατάσταση του WebSOFT Advanced Retail Manager Effective δεν υπήρχε ολοκληρωμένη διαχείριση των ειδών από τα καταστήματα και της ορθής χρήση των barcode από το λογιστήριο. Σήμερα, με την κατάλληλη παραμετροποίηση του σχετικού υποσυστήματος, η «Despina» παρακολουθεί με ασφάλεια και πληρότητα το σύνολο των ειδών που διαθέτει στους πελάτες της ανά είδος. Καταγράφει, παρακολουθεί και προγραμματίζει την ορθή διακίνηση των παρτίδων των ειδών έγκαιρα και έγκυρα. Προσφέρει ταχύτατη ανταπόκριση στα τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, τα παραγόμενα δεδομένα που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο  οδηγούν σε άμεσες διαφοροποιήσεις στις τιμές. Ευπαθή προϊόντα με το πέρας συγκεκριμένου χρόνου από την παραγωγή τους πωλούνται με έκπτωση χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες λειτουργίες που επιτρέπουν την ευκολότερη διάθεση τους στους καταναλωτές εξασφαλίζοντας την σταθερή ποιότητα του προϊόντος

Οφέλη:
Σύμφωνα με την κα. Τέττα Ρούλια επιχειρηματίας,  «Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων από τα καταστήματα που αφορούν στην διαχείριση του προγραμματισμού της καθημερινής παραγωγής καθώς και την οικονομική διαχείριση μέσω της λειτουργικότητας της προσφερθείσας λύσης από τον συνεργάτη μας WebSOFT αντανακλάει την δέσμευση μας για καθημερινή αναβάθμιση των συστημάτων μας ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε νέα επιχειρηματική πρόκληση». Ένα ακόμη σημαντικό όφελος αφορά στην ευκολία χρήσης του συστήματος από τους χρήστες, οι οποίοι κατά κοινή ομολογία εξοικειώθηκαν  γρήγορα με τις ανάγκες τους.  

Συνολικά, με την εγκατάσταση του WebSOFT Advanced Retail Manager, άλλαξαν τα δεδομένα που αφορούσαν τόσο στη σχέση με τους πελάτες, όσο και στον σχεδιασμό της διοίκησης για την καλύτερη εξέλιξη της εταιρείας. «Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του WebSOFT Advanced Retail Manager είναι το ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την λήψη των αποφάσεων» υπογράμμισε  η κα. Τέττα Ρούλια.

Add Comment