Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR), ο οποίος αντικατοπτρίζει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων στον ολοένα και πιο ψηφιακό μας κόσμο. H WebSOFT είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός και για εμάς είναι σημαντικό να χειρίζονται οι προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας και των δικών μας ανθρώπων σύμφωνα με το GDPR.

Ο νέος κανονισμός αντικαθιστά το υπάρχον συνονθύλευμα οδηγιών και εθνικών νομοθεσιών και φέρνει ένα βαθμό πολυαναμενόμενης συνέπειας στο περιβάλλον προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη. Αυτό θέτει το κριτήριο αναφοράς για άλλες περιφέρειες και πολλές χώρες ακολουθούν το παράδειγμα με ισοδύναμες ρυθμίσεις. Το GDPR ενσωματώνει τις αναγνωρισμένες αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας. Το GDPR επιδιώκει επίσης να εισαγάγει μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο που να επιτρέπει την καινοτομία και τη συμμετοχή στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, με παράλληλο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Κατά την άποψή μας, η ψηφιακή οικονομία μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο όταν συνδέετε άτομα, διαδικασίες, πληροφορίες και συσκευές με έναν ηθικό, ουσιαστικό και ασφαλή τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μπορούν να κάνουν εύκολα επιχειρήσεις και γνωρίζουν ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται. Δεσμευόμαστε να βοηθούμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα αλλά και επεξεργάζοντας τα με σεβασμό και διακριτικότητα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail:gdpr@websoft.gr

Η WebSOFT χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει, για να σας παρέχει εξαιρετικές, διαδραστικές εμπειρίες.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα:

Για να παρέχουμε τα προϊόντα μας, το οποίο περιλαμβάνει την ενημέρωση, τη διασφάλιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και την παροχή υποστήριξης. Περιλαμβάνει επίσης την κοινοποίηση δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ή για την εκτέλεση των αιτούμενων συναλλαγών.

Για να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας.

Για να εξατομικεύουμε τα προϊόντα μας και να σας κάνουμε προτάσεις.

Για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης προς εσάς, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή διαφημιστικού υλικού, τη στόχευση διαφημίσεων και την προβολή σχετικών προσφορών.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των επιδόσεών μας, την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού μας και τη διεξαγωγή έρευνας.

Για τους σκοπούς αυτούς, συνδυάζουμε δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από διαφορετικά περιβάλλοντα (για παράδειγμα, από την από μέρους σας χρήση δύο προϊόντων της WebSOFT). Ωστόσο, έχουμε ενσωματώσει τεχνολογικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή συγκεκριμένων συνδυασμών δεδομένων, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν δεν έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας (δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο) ξεχωριστά από τυχόν πληροφορίες λογαριασμού που σας ταυτοποιούν άμεσα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, το κάνουμε κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης ή/και όπως απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, να εκπληρώνουμε τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις, να προστατεύουμε την ασφάλεια των συστημάτων και των πελατών μας ή να υπηρετούμε άλλα έννομα συμφέροντα της WebSOFT, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα και στην ενότητα Γιατί κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό γίνεται με βάση διάφορους νομικούς μηχανισμούς, όπως περιγράφεται στην ενότητα Πού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας:

Παροχή των προϊόντων μας

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για τη λειτουργία των προϊόντων μας και για την παροχή εξαιρετικών, διαδραστικών εμπειριών. Επιπλέον, καθώς η επικοινωνία είναι μια δυνατότητα που περιλαμβάνεται σε διάφορα προϊόντα, προγράμματα και δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να επικοινωνούμε μαζί σας. Για παράδειγμα, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, email ή άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη λήξη μιας συνδρομής ή για πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό παραχώρησης αδειών χρήσης. Επίσης, επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων μας, ενημερώνοντάς σας, για παράδειγμα, όταν διατίθενται ενημερώσεις προϊόντων.

Βελτίωση προϊόντων

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων δυνατοτήτων.

Εξατομίκευση

Πολλά προϊόντα περιλαμβάνουν εξατομικευμένες δυνατότητες, όπως προτάσεις οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την απόλαυση. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, για να εξατομικεύουν την εμπειρία σας με το εκάστοτε προϊόν σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία διαθέτουμε για εσάς, όπως τα συμπεράσματα που εξάγουμε για εσάς και την από μέρους σας χρήση του προϊόντος, τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και την τοποθεσία σας.

Ενεργοποίηση προϊόντος

Χρησιμοποιούμε δεδομένα – όπως είναι ο τύπος συσκευής και εφαρμογής, η τοποθεσία και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, εφαρμογής, δικτύου και συνδρομής– προκειμένου να ενεργοποιούμε τα προϊόντα τα οποία απαιτούν ενεργοποίηση.

Ανάπτυξη προϊόντων

Χρησιμοποιούμε δεδομένα, για να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε δεδομένα, συχνά αποχαρακτηρισμένα, για να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες σε λύσεις υπολογιστών και παραγωγικότητας των πελατών μας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Υποστήριξη πελατών

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για την αντιμετώπιση και τη διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται με προϊόντα, για την επισκευή των συσκευών των πελατών, καθώς και για την παροχή άλλων υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών.

Προστασία και αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρησιμοποιούμε δεδομένα, για να προστατεύουμε τα προϊόντα μας και να αντιμετωπίζουμε προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτά. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας των προϊόντων και των πελατών, εντοπισμού λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας και κακόβουλων δραστηριοτήτων, αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με τις επιδόσεις και τη συμβατότητα, παροχής υποστήριξης στους πελάτες ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εμπειρίες και ειδοποίησης των πελατών για ενημερώσεις για τα προϊόντα μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για τον εντοπισμό ζητημάτων ασφαλείας.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας των προϊόντων και των πελατών μας. Οι δυνατότητες και τα προϊόντα ασφαλείας που διαθέτουμε μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία κακόβουλου λογισμικού και να ειδοποιήσουν τους χρήστες, εάν εντοπιστεί κακόβουλο λογισμικό στις συσκευές τους. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα προϊόντα μας, σαρώνουν συστηματικά το περιεχόμενο τους, με αυτοματοποιημένο τρόπο, για τον εντοπισμό ύποπτης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ιών, καταχρηστικών ενεργειών ή διευθύνσεων URL που έχουν επισημανθεί ως συνδέσεις απάτης, ηλεκτρονικού “ψαρέματος” ή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας και διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε την παράδοση μηνυμάτων ή να καταργήσουμε περιεχόμενο σε περίπτωση που παραβιάζει τους όρους μας.

Ενημερώσεις

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, για να αναπτύσσουμε ενημερώσεις και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας για τα προϊόντα μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για τις δυνατότητες της συσκευής σας, όπως τη διαθέσιμη μνήμη, για να σας παράσχουμε μια ενημέρωση λογισμικού ή μια ενημέρωση κώδικα ασφάλειας. Οι ενημερώσεις και οι ενημερώσεις κώδικα έχουν αποσκοπούν να μεγιστοποιήσουν την εμπειρία σας με τα προϊόντα μας, να σας βοηθήσουν να προστατεύετε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα, να σας παρέχουν νέες δυνατότητες και να διασφαλίζουν ότι η συσκευή σας είναι έτοιμη για την εφαρμογή των εν λόγω ενημερώσεων.

Μηνύματα προωθητικών ενεργειών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την παράδοση μηνυμάτων προωθητικών ενεργειών. Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε μηνύματα μέσω email και να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από τη WebSOFT μέσω email, SMS, παραδοσιακού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας σας, των συνδρομών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαφημιστικής επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σχετικές προσφορές

Η WebSOFT χρησιμοποιεί δεδομένα, για να σας παρέχει συναφείς και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της. Αναλύουμε δεδομένα από διάφορες πηγές, για να προβλέπουμε τις πληροφορίες που θα είναι πιο ενδιαφέρουσες και συναφείς με εσάς και σας παρέχουμε τις εν λόγω πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να προβλέψουμε το ενδιαφέρον σας για νέες εφαρμογές ή συσκευές και να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέες ή επερχόμενες κυκλοφορίες που μπορεί να σας αρέσουν.

Διαφημίσεις

Η WebSOFT δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών, των κλήσεων βίντεο ή του φωνητικού ταχυδρομείου σας ούτε τα έγγραφα, τις φωτογραφίες σας ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί σας, μέσω ορισμένων προϊόντων μας και από ιδιοκτησίες web τρίτων για σκοπούς προβολής διαφημίσεων στα προϊόντα μας και σε ιδιοκτησίες τρίτων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, για να σας εμφανίσουμε πιο συναφείς διαφημίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην ενότητα Διαφημίσεις της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εμπορικές συναλλαγές

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς εκτέλεσης συναλλαγών. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε στοιχεία πληρωμής για να παρέχουμε στους πελάτες συνδρομές σε προϊόντα ή ανανεώσεις συνδρομών.

Αναφορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες

Χρησιμοποιούμε δεδομένα, για να αναλύουμε τις δραστηριότητές μας και για σκοπούς επιχειρηματικής ευφυΐας. Αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να δημιουργούμε αναφορές για την απόδοση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Προστασία δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης, επίλυσης διαφορών, επιβολής συμφωνιών και προστασίας της ιδιοκτησίας μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να επιβεβαιώνουμε την εγκυρότητα των αδειών χρήσης λογισμικού με στόχο τον περιορισμό της πειρατείας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα τρίτων, όπως απάτες.

Νομική συμμόρφωση

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας και διαπιστευτήρια, για να βοηθούμε τους πελάτες να ασκούν τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους.

Έρευνα

Με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων, χρησιμοποιούμε δεδομένα για τη διεξαγωγή έρευνας, μεταξύ άλλων, για δημόσιο συμφέρον και επιστημονικούς σκοπούς.