Φιλανθρωπία

Οι Φιλανθρωπίες της WebSOFT έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα μέλλον όπου κάθε άτομο έχει τις δεξιότητες, τη γνώση και την ευκαιρία να επιτύχει περισσότερα.

Προωθώντας την τεχνολογία και την ψηφιακή εκμάθηση σε όλους

Η παροχή ανοικτής και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση των υπολογιστών  μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση του ότι οι νέοι θα είναι εξοπλισμένοι για το μέλλον. Συνεργαζόμαστε με σχολεία και οργανισμούς για να προσφέρουμε εμπειρίες που προκαλούν τον ενθουσιασμό για μελλοντικές ευκαιρίες στον τομέα της πληροφορικής.

Ανοικτός δίαυλος συνεργασίας με τα πανεπιστήμια από το έτος 2009

Κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2009 έως και 2019 σχεδόν 50 φοιτητές στην Ελλάδα και Βρετανία, έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση μέσω των ειδικών προγραμμάτων που έχουμε δημιουργήσει εθελοντικά με το WebSOFT training for universities.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερα παιδιά που έχουν ανάγκη. Υποστήριξε τις δράσεις μας και χάρισε ένα χαμόγελο με μια δωρεά.
*Η Δωρεά γίνεται απευθείας στον οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού” στο ασφαλές περιβάλλον της Paypal.