Σπυρίδων Καλίκας

CEO, Founder

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985. Είναι κάτοχος πτυχίου του ανοικτού πανεπιστημίου Πάτρας στο τμήμα πληροφορικής. Επίσης πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο τεχνικού λυκείου στον τομέα Πληροφορικής, καθώς επίσης κατέχει πτυχίο με αριστεία από το δημόσιο ΙΕΚ Πειραιά στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής». Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι ένας εκ’ των ιδρυτών και βασικός μέτοχος της WebSOFT Α.Ε. Πληροφορικής. Κατά την περίοδος 2001 – 2003 υπήρξε υπεύθυνος μηχανογράφησης σε αλυσίδα εντατικής λιανικής πώλησης (Super Market Bazaar – Βερούκας). Επίσης τα έτη 2002 και 2003 είχε αναλάβει την έναρξη μηχανογράφησης της εταιρείας ΚΑΡΜΑΡ Α.Ε. (BHS Hellas). Κατά την περίοδο 1995 – 2000 είχε την ευθύνη υποστήριξης λογιστικών γραφείων και εμπορικών εταιρειών με τυποποιημένο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών καθώς και κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού σε πλατφόρμες MS-DOS, Windows, Novell και Unix.

Σπυρίδων Καλίκας