Τα ζαχαροπλαστεία Passarella επέλεξαν για την λειτουργία των καταστημάτων τους λογισμικό βασισμένο στις τεχνολογίες της WebSOFT.

Τα ζαχαροπλαστεία Passarella επέλεξαν για την λειτουργία των καταστημάτων τους λογισμικό βασισμένο στις τεχνολογίες της WebSOFT.

Επιχειρηματική ανάγκη

Ο κύριος στόχος της διοίκησης της εταιρείας Passarella AE ήταν να επιτύχει την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών και πληροφοριών του συνόλου της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στην αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών των επτά καταστημάτων λιανικής που διαθέτει στην Αττική. Επιπρόσθετα η επιχείρηση είχε ανάγκη για άμεση πληροφόρηση από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας το οποίο θα υποστήριζε μοντέρνους τρόπους άντλησης της πληροφορίας για τα διάφορα τμήματα της εταιρείας (π.χ. γραμμή παραγωγής). Όσον αφορά στο εμπορικό τμήμα, η διοίκηση επιθυμούσε να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες παρακολούθησης των πωλήσεων (αποδείξεις λιανικής και τιμολόγια) καθώς και να βελτιστοποιήσει το σύστημα διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής και προσφορών. Ο στόχος ήταν να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Τέλος, όσον αφορά στον οικονομικό τομέα και δεδομένης της ανάγκης ενοποίησης αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταιρείας, κρίθηκε επιβεβλημένη η απόκτηση ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος το οποίο θα κατέγραφε και θα ανέλυε τα δεδομένα με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Λύση

«Με το WebSOFT  Advanced Retail Manager (A.R.M.) μεταβήκαμε από ένα μη μηχανογραφικό σύστημα και καταγραφή σε απλά αρχεία και συμπληρωματική χειρωνακτική έξω-συστηματική παρακολούθηση, στην αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη απεικόνιση και καταγραφή κάθε λειτουργίας που αφορά στην καθημερινή διαχείριση και τις εμπορικές δραστηριότητες και στην οικονομική και γενική διεύθυνση» ανέφερε ο κ. Βασίλειος Μιχαλιτσιάνος επιχειρηματίας. Η εταιρεία Passarella AE επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση WebSOFT Advanced Retail Manager, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων τους ώστε να αποτυπώσουν και να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση, στην διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες τους. Στην εφαρμογή του WebSOFT Advanced Retail Manager στην εταιρεία Passarella AE εγκαταστάθηκαν εννέα Point of Sales (ταμειακά συστήματα αυξημένων δυνατοτήτων) της κατασκευάστριας εταιρείας IBMToshiba που η WebSOFT διαθέτει τεχνογνωσία πέρα της δεκαετίας. Επιπρόσθετα εγκαταστάθηκε κεντρικός server καθώς και έντεκα σταθμοί καταγραφής παραγγελιών.

Τέλος, ενεργοποιήθηκαν τα ακόλουθα κυκλώματα

Εμπορικό κύκλωμα Λιανικής

Αποθήκη

Ταμειακή διαχείριση αυξημένων δυνατοτήτων (ARM POS)

Τιμολόγηση

Έλεγχος εμπορικής πολιτικής προσφορών

Ενημέρωση ζυγών

Εκτύπωση ετικετών

Ενημέρωση καταστροφών

Ενημέρωση απογραφής

Έργο

Advanced retail manager

Πελάτης

Passarella

Περιοχή

Περιστέρι, Αθήνα, Ελλάδα

Ημερομηνία

6 Μαΐου 2014

Με το WebSOFT Advanced Retail Manager μεταβήκαμε από ένα μη μηχανογραφικό σύστημα και καταγραφή σε απλά αρχεία και συμπληρωματική χειρωνακτική έξω-συστηματική παρακολούθηση, στην αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη απεικόνιση και καταγραφή κάθε λειτουργίας που αφορά στην καθημερινή διαχείριση και τις εμπορικές δραστηριότητες και στην οικονομική και γενική διεύθυνση.

Βασίλειος Μιχαλιτσιάνος

Διευθυντής καταστήματος

Passarella

Φόρμα Επικοινωνίας

Παρακαλώ κάντε κλίκ το κουτάκι αν αποδέχεστε την πολιτική ασφαλείας μας.