Βράβευση καινοτομικής λύσης λογισμικού στην λιανική