Ίδρυση της εταιρείας

Η εταιρεία WebSOFT  ανώνυμος εταιρεία πληροφορικής ιδρύθηκε στις 28 Ιουλίου 2003. Τα ιδρυτικά στελέχη ήταν (Σπυρίδων Καλίκας, Αθανασία Καλίκα και Μιχαήλ Παλαιός).

Ο στόχος των ιδρυτικών στελεχών και το όραμα για την WebSOFT παραμένει 20 χρόνια σταθερός και διαχρονικά επίκαιρος: “Να δώσουμε σε κάθε άτομο και σε κάθε εταιρεία στον κόσμο τη δυνατότητα να πετύχουν περισσότερα, σεβόμενοι τις ατομικές αξίες και το περιβάλλον”.