Η WebSOFT Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της μηχανογράφησης καταστημάτων εντατικής λιανικής πώλησης αναζητεί ικανό στέλεχος για το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού.

Περιγραφή

Ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα διαθέσει η εταιρεία σε κάθετες αγορές.

Συντήρηση υπαρχόντων εφαρμογών που παρέχει η εταιρεία.

Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, υπηρεσιών και της εικόνας της εταιρείας μέσω της υποστήριξης των εφαρμογών στους πελάτες.

Αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και την μετατροπή τους σε λειτουργίες από τα προϊόντα που παρέχει η εταιρεία.

Πολύ καλή γνώση Android Studio

Σχεδιασμός, υλοποίηση υψηλής απόδοσης, επαναχρησιμοποιήσιμου και αξιόπιστου κώδικα Java/Kotlin

Πολύ καλή γνώση και χρήση RDBMS (Oracle ή MS-SQL).

Πολύ καλή γνώση του Android SDK, και του τρόπου αντιμετώπισης διαφορετικών μεγεθών οθόνης

Κατανόηση εργαλείων έκδοσης κώδικα όπως το BitBucket

Εμπειρία προγραμματισμού διασύνδεσης με API διακομιστών μέσω JSON

Εξοικείωση με RESTful API για σύνδεση εφαρμογών Android.

Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στο τομέας της πληροφορικής και στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών.

Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Ικανότητα να εργάζεται τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέρος μιας ομάδας

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Bonus επίτευξης στόχων

Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

csharp5
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον κωδικό θέση WJATH-ANDROID. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αίτηση για την θέση

Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.
Παρακαλώ κάντε κλίκ το κουτάκι αν αποδέχεστε την πολιτική ασφαλείας μας.