Η WebSOFT Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της μηχανογράφησης καταστημάτων έντασης λιανικής πώλησης, αναζητά Σύμβουλο Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων για να συμμετάσχει στην ομάδα R&D.
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στο .NET framework, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της λιανικής πώλησης.

Περιγραφή

Σχεδιασμός και εφαρμογή λύσεων ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων.

Σχεδιασμό αρχιτεκτονικής ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών.

Ιχνηλάτηση και ανάλυση περιστατικών ψηφιακών παραβιάσεων και αποτροπή τους.

Penetration Testing, έλεγχος πηγαίου κώδικα και μοντελοποίηση απειλών εφαρμογής.

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Μηχανικού Υπολογιστών ή ισοδύναμο.

Πτυχίο στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων ή ισοδύναμο.

Τουλάχιστον 7 έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής και στην ασφάλεια συστημάτων ως σύμβουλος.

Δυνατότητα εργασίας τόσο ανεξάρτητα, όσο και μέλος μιας ομάδας.

Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).

Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.

Τουλάχιστον δύο πιστοποιήσεις ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων από τα ακόλουθα. CISSP, CISA, CSSLP,CRISC, C-EH, GIAC, OSCP, CREST, ISO 2700, ISO 22301

Άριστη γνώση στην υλοποίηση Risk Assessments και σχετικών μεθοδολογιών (CRAMM, OCTAVE, NIST SP800-30 REV1, ISO 27005)

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Bonus επίτευξης στόχων

Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον κωδικό θέση WBS-SISC1. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αίτηση για την θέση

Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.
Παρακαλώ κάντε κλίκ το κουτάκι αν αποδέχεστε την πολιτική ασφαλείας μας.