Η WebSOFT Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της μηχανογράφησης καταστημάτων έντασης λιανικής πώλησης, αναζητά ταλαντούχους ανθρώπους για Software Testers στο γραφείο μας στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην ομάδα R&D.
Ως δοκιμαστής λογισμικού θα συμμετάσχετε σε μια φιλική, λειτουργική ομάδα. Ως μέρος μιας διεθνούς εταιρείας θα συμβάλλετε στον έλεγχο προγραμμάτων λογισμικού πληροφορικής για μεγάλες εθνικές και διεθνείς εταιρείες καθώς επίσης θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και την καριέρα σας.

Περιγραφή

Δημιουργία και παρακολούθηση δοκιμών προϊόντων

Σύνταξη και παρακολούθηση σεναρίων που καλύπτουν χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Προσδιορισμός και τεκμηρίωση ελαττωμάτων με βήματα αναπαραγωγής και κατάλληλη αιτιολόγηση

Μέλος μιας ομάδα ατόμων όπου όλοι συμμετέχουν για να προσδιορίσουν την πολυπλοκότητα των χαρακτηριστικών

Συνεργασία με τους προγραμματιστές για εξέταση των απαιτήσεων και τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων

Δημιουργία αυτοματοποιημένων διακικασιών (functional tests)

Ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων ελέγχων σε μια συνεχή διαδικασία

Εκτελέστε και συντηρήστε Regression Tests

Δημιουργία, εκτέλεση και αξιολόγηση ελέγχων καταπόνησης και απόδοσης

Χρησιμοποίηση εργαλείων εντοπισμού σφαλμάτων για παρακολούθηση σφαλμάτων μέχρι την επίλυση τους

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Οικονομικά ή στην Πληροφορική

Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας ως Software Tester

Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Θα δοθεί προτεραιότητα στα πτυχία Οικονομικών με αποδεδειγμένες γνώσεις στον Προγραμματισμό

Καλή κατανόηση του κύκλου ζωής ενός λογισμικού

Γνώση οποιουδήποτε εργαλείου παρακολούθησης και αναφοράς σφαλμάτων (Jira, Zephyr, TestRail)

Γνώσεις εργαλείων ελέγχου βασικής έκδοσης (Git, SVN)

Οι γνώσεις στο τομέα του λιανεμπορίου αποτελεί πλεονέκτημα

Γνώσεις προγραμματισμού σε οποιαδήποτε γλώσσα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Bonus επίτευξης στόχων

Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

christina-wocintechchat-com-glRqyWJgUeY-unsplash
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον κωδικό θέση WBS-SFT1. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αίτηση για την θέση

Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας.
Παρακαλώ κάντε κλίκ το κουτάκι αν αποδέχεστε την πολιτική ασφαλείας μας.