Αθανασία Καλίκα

Vice President, Co-Founder

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983. Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Τ.Ε.Α.Π.Υ. (Τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία). Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες Αγγλικά και Γαλλικά με παράλληλες σπουδές στο Βέλγιο. Είναι ιδρυτικός μέτοχος και αντιπρόεδρος της εταιρείας WebSOFT Α.Ε. Πληροφορικής.

Αθανασία Καλίκα