Ίδρυση νέας θυγατρικής

Τον Σεπτέμβριο του 2014 η WebSOFT ιδρύει θυγατρική εταιρεία στην Αγγλία, συνεχίζοντας την ανάπτυξή της και την σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές του εξωτερικού. Η εταιρεία «WebSOFT Retail LLC» έχει έδρα το Λονδίνο.

Τον Ιούλιο του 2014 η WebSOFT ανακοίνωσε το νέο επενδυτικό πλάνο της για την τετραετία 2014-2017 με στόχο την διερεύνηση των εφαρμογών της σε άλλους κλάδους του λιανεμπορίου. Οι επενδύσεις στοχεύσουν αφορούν στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων, στην δυναμική επέκταση σε κάθετες αγορές και σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε αγορές του εξωτερικού.