Εμπορική διάθεση της δεύτερης γενιάς λογισμικού (Advanced Retail Manager R/2).

Χρονιά σταθμός για την Ελληνική αγορά λογισμικού αποτέλεσε η έλευση του ARM Effective© οπού σηματοδότησε μια νέα εποχή με την πιο ασφαλή, σταθερή / αξιόπιστη και εύχρηστη έκδοση.

Το ARM Effective© προσέφερε μια καινοτόμο εμπειρία χρήστη και είχε σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει σε εταιρείες και οργανισμούς την δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα να προβάλλουν, να βρίσκουν, να οργανώνουν πληροφορίες και να ελέγχουν ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία τους σε πολλά και απομακρυσμένα υποκαταστήματα σε πραγματικό χρόνο.

Η διασύνδεση του ARM Effective βοήθησε στην βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας ενός καταστήματος λιανικής.