Το δίκτυο συνεργατών και η εμπιστοσύνη των εμπόρων λιανικής συνεχώς αυξάνεται.

Η WebSOFT εδραιώνεται στην αγορά Front Office υψηλών απαιτήσεων και ποιότητας. Το πελατολόγιο της εταιρείας διευρύνεται σημαντικά τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα. Οι εγκαταστάσεις εκτοξεύονται στις 245 με περισσότερους από 1.400 χρήστες. Η WebSOFT επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο Συνεργατών της και διαθέτει πλέον επιλεγμένους συνεργάτες σε κάθε μεγάλη πόλη της Ελλάδας. Συνολικά υπάρχουν 24 πιστοποιημένοι συνεργάτες.