Η Β. ΚΟΚΩΣΗΣ ΑΕΓΕ, ενισχύσει τη διαχείριση των λειτουργιών της με αρωγό το WebSOFT Advanced Retail Manager.

Η Β. ΚΟΚΩΣΗΣ ΑΕΓΕ, βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής και δραστηριοποιείτε στο τομέα της λιανικής πώλησης (Super Market).   Η Β. ΚΟΚΩΣΗΣ ΑΕΓΕ ως μέλος του ομίλου ΕΛΟΜΑΣ αποτελεί μια από τις πλέον υγιείς επιχειρήσεις στον χώρο της λιανικής.

Επιχειρηματική ανάγκη:
Ο κύριος στόχος της διοίκησης της Β. ΚΟΚΩΣΗΣ ΑΕΓΕ ήταν να επιτύχει την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών και πληροφοριών της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στην αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών του καταστήματος λιανικής. Επιπρόσθετα η επιχείρηση είχε ανάγκη για άμεση πληροφόρηση από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας το οποίο θα υποστήριζε μοντέρνους τρόπους άντλησης της πληροφορίας. Όσον αφορά στο εμπορικό τμήμα, η διοίκηση επιθυμούσε να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες παρακολούθησης των πωλήσεων (αποδείξεις λιανικής και τιμολόγια) καθώς και να βελτιστοποιήσει το σύστημα διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής και προσφορών. Ο στόχος ήταν να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Επιπλέον, ήταν σκόπιμο να ενισχυθεί η λειτουργία των προσφορών της εταιρίας και της πληροφόρησης των προμηθευτών, από πλευράς αποθέματος. Τέλος, όσον αφορά στον οικονομικό τομέα και δεδομένης της ανάγκης ενοποίησης αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταιρείας, κρίθηκε επιβεβλημένη η απόκτηση ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος το οποίο θα κατέγραφε και θα ανέλυε τα δεδομένα με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Λύση:
«Με το Advanced Retail Manager (A.R.M.) μεταβήκαμε από ένα παλαιάς τεχνολογίας περιβάλλον με διάσπαρτες εφαρμογές και βάση δεδομένων αρχείων και συμπληρωματική χειρονακτική έξω-συστηματική παρακολούθηση, στην αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη απεικόνιση και καταγραφή κάθε λειτουργίας που αφορά στην καθημερινή διαχείριση και τις εμπορικές δραστηριότητες και στην οικονομική και γενική διεύθυνση» κ. Βασίλης Κοκώσης επιχειρηματίας.

Η Β. ΚΟΚΩΣΗΣ ΑΕΓΕ επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση Advanced Retail Manager, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων τους ώστε να αποτυπώσουν και να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση, στην διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες τους.

Στην εφαρμογή του Advanced Retail Manager στην Β. ΚΟΚΩΣΗΣ ΑΕΓΕ εγκαταστάθηκαν 14 Point of Sales (ταμειακά συστήματα αυξημένων δυνατοτήτων) μαζί με κεντρικό Store server. Επίσης ενεργοποιήθηκαν τα ακόλουθα κυκλώματα:


Εμπορικό κύκλωμα Λιανικής:

  • Αποθήκη
  • Ταμειακή διαχείριση αυξημένων δυνατοτήτων (ARM POS)
  • Τιμολόγηση
  • Έλεγχος εμπορικής πολιτικής προσφορών
  • Ενημέρωση ζυγών
  • Εκτύπωση ετικετών

Business Intelligence:
Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και σχεδιασμού ενεργειών για την βέλτιστη επιχειρηματική εξέλιξη.

Add Comment