Τα ζαχαροπλαστεία Passarella επέλεξαν για την λειτουργία των καταστημάτων τους λογισμικό βασισμένο στις τεχνολογίες της WebSOFT

Η εταιρεία: 
Τα ζαχαροπλαστεία Passarella μετράνε 30 και πλέον χρόνια ηγετικής παρουσίας, από την ίδρυση τους από τον κ. Βασίλειο Μιχαλιτσιάνο το 1983 στην αγορά των ζαχαροπλαστείων στην Αττική. Σήμερα η εταιρεία Passarella ΑΕ, ακολουθώντας μια σταθερά ανοδική πορεία, αποτελεί μια κορυφαία δύναμη στο χώρο της ζαχαροπλαστικής με 7 καταστήματα σε όλη την Αττική. Βασικά προνόμια της εταιρείας είναι η σταθερή ποιότητα, οι ασυναγώνιστες τιμές, η ατελείωτη ποικιλία, η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης, και τον ενδιαφέρον για την μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.

Η επιχειρηματική ανάγκη:
 Ο κύριος στόχος της διοίκησης της εταιρείας Passarella AE ήταν να επιτύχει την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών και πληροφοριών του συνόλου της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στην αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών των επτά καταστημάτων λιανικής που διαθέτει στην Αττική. Επιπρόσθετα η επιχείρηση είχε ανάγκη για άμεση πληροφόρηση από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας το οποίο θα υποστήριζε μοντέρνους τρόπους άντλησης της πληροφορίας για τα διάφορα τμήματα της εταιρείας (π.χ. γραμμή παραγωγής). Όσον αφορά στο εμπορικό τμήμα, η διοίκηση επιθυμούσε να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες παρακολούθησης των πωλήσεων (αποδείξεις λιανικής και τιμολόγια) καθώς και να βελτιστοποιήσει το σύστημα διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής και προσφορών. Ο στόχος ήταν να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Τέλος, όσον αφορά στον οικονομικό τομέα και δεδομένης της ανάγκης ενοποίησης αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταιρείας, κρίθηκε επιβεβλημένη η απόκτηση ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος το οποίο θα κατέγραφε και θα ανέλυε τα δεδομένα με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Λύση:
«Με το WebSOFT  Advanced Retail Manager (A.R.M.) μεταβήκαμε από ένα μη μηχανογραφικό σύστημα και καταγραφή σε απλά αρχεία και συμπληρωματική χειρωνακτική έξω-συστηματική παρακολούθηση, στην αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη απεικόνιση και καταγραφή κάθε λειτουργίας που αφορά στην καθημερινή διαχείριση και τις εμπορικές δραστηριότητες και στην οικονομική και γενική διεύθυνση» ανέφερε ο κ. Βασίλειος Μιχαλιτσιάνος επιχειρηματίας. Η εταιρεία Passarella AE επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση WebSOFT Advanced Retail Manager, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων τους ώστε να αποτυπώσουν και να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση, στην διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες τους. Στην εφαρμογή του WebSOFT Advanced Retail Manager στην εταιρεία Passarella AE εγκαταστάθηκαν εννέα Point of Sales (ταμειακά συστήματα αυξημένων δυνατοτήτων) της κατασκευάστριας εταιρείας IBM-Toshiba που η WebSOFT διαθέτει τεχνογνωσία πέρα της δεκαετίας. Επιπρόσθετα εγκαταστάθηκε κεντρικός server καθώς και έντεκα σταθμοί καταγραφής παραγγελιών. 
Τέλος, ενεργοποιήθηκαν τα ακόλουθα κυκλώματα:

Add Comment