Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence). Τι είναι, και γιατί είναι σημαντική;

Τι είναι;
Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ από το Artificial Intelligence) καθιστά τις μηχανές ικανές να μαθαίνουν από την εμπειρία, να προσαρμόζονται σε νέα εισαγόμενα δεδομένα και να εκτελούν ανθρωπομορφικά έργα. Τα περισσότερα παραδείγματα AI για τα οποία ακούτε σήμερα –από τους υπολογιστές που παίζουν σκάκι έως τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα– βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο deep learning και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ). Με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, οι υπολογιστές μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να επιτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα με επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και αναγνώριση μορφών στα δεδομένα.

Πώς εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη (AI);
Σε κάθε βιομηχανικό κλάδο υπάρχει υψηλή ζήτηση για τις ικανότητες του AI – ειδικά στα συστήματα ερώτησης-απάντησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομική βοήθεια, σε έρευνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στις ειδοποιήσεις κινδύνου και στην ιατρική έρευνα.

 

Add Comment